Microsoft Power Automate-mall

Office 365 Outlook Webex Content Conversion

Skicka e-postmeddelanden till Webex Teams som ett utrymme

By Microsoft

Publicera e-postinnehåll på ett Webex Teams-utrymme för interaktivt samarbete. Skapa ett utrymme med e-postämnet som rubrik för utrymmet, lägg till alla e-postadresser i utrymmet med hjälp av fälten Från, Till och CC och publicera brödtexten i e-postmeddelandet som innehåll i utrymmet.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa