Microsoft Power Automate-mall

Asana Trello

Hantera ditt projekt med Trello

By Microsoft

Lägg till en Trello-tavla när ett nytt projekt skapas i Asana.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa