Microsoft Power Automate-mall

SharePoint OneDrive

Kopiera nyligen tillagda filer från ett SharePoint-bibliotek till OneDrive

By Microsoft Power Automate-community

När en ny fil läggs till i ett SharePoint-dokumentbibliotek, kopiera den till den valda mappen i OneDrive.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa