Microsoft Power Automate-mall

OneNote (Business) Planner

Skapa uppgifter för att granska OneNote-sidor

By Microsoft

Varje gång du skapar en ny sida i ett visst avsnitt i en OneNote-anteckningsbok, får du en ny uppgift skapad i en viss bucket i Microsoft Planner.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa