Microsoft Power Automate-mall

Google Tasks Bitbucket

Skapa en mindre aktivitet i Bitbucket för nya Google-aktiviteter

By Microsoft

Synkronisera dina Google Tasks till Bitbucket-problem i ett visst centrallager. Problemen kommer som standard att markeras som mindre uppgifter.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa