Microsoft Power Automate-mall

Manuellt Office 365 Outlook

Klicka på en knapp i Power Apps för att skicka ett e-postmeddelande

By Microsoft Power Automate-community

Klicka på en knapp i en Power Apps-app för att skicka ett e-postmeddelande till en angiven e-postadress.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa