Microsoft Power Automate-mall

SharePoint Office 365 Outlook Office 365 Users Adobes PDF-tjänster

Skicka en lösenordsskyddad PDF-fil från en ny fil i SharePoint via e-post

By Adobe PDF Services

När en ny fil läggs till i din SharePoint-mapp skickar du en lösenordsskyddad PDF-kopia via e-post som bilaga. Lösenordsskyddet kräver att alla mottagare anger lösenordet innan de kan öppna PDF-dokumentet. Kontakta flödesägaren för dokumentlösenordet.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa