Microsoft Power Automate-mall

10to8 Appointment Scheduling Smartsheet

Spåra kundinformation från 10to8 i Smartsheet

By Microsoft

Lägg till kundinformationen i Smartsheet när en ny kund läggs till i transportplanering i 10to8. Detta Smartsheet måste innehålla följande kolumner: CustomerId, CustomerEmail, CustomerMobile och Description.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa