Microsoft Power Automate-mall

Office 365 Outlook Microsoft To-Do (Business)

Skapa en att göra-uppgift när du omnämns i ett Office 365 Outlook-e--postmeddelande

By Microsoft Power Automate-community

En uppgift skapas automatiskt i Microsoft To-Do (Business) när du omnämns i ett e-postmeddelande. Att göra-uppgiften kommer att bestå av all relevant information såsom personen som skickade e-postmeddelandet och e-postinnehållet.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa