Microsoft Power Automate-mall

Dynamics 365 Business Central Dynamics 365 Business Central Godkännanden Office 365 Users Office 365 Outlook

Begär godkännande för Dynamics 365 Business Central-inköpsfaktura

By Microsoft

Skicka en begäran om godkännande när en inköpsfaktura skapas i Microsoft Dynamics 365 Business Central. Vid godkännande, tillåt att ytterligare åtgärder vidtas för inköpsdokumentet.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa