Microsoft Power Automate-mall

Blogger Godkännanden Blogger

Skicka efter godkännande när ett nytt utkast skapas

By Microsoft

Använd den här mallen om du vill automatisera utskick av e-postmeddelanden varje gång som ett nytt blogginlägg skapas.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa