Microsoft Power Automate-mall

Office 365 Groups SharePoint

Kopiera kalenderhändelse för Office 365-grupp till en SharePoint-lista

By Microsoft Power Automate-community

När en ny händelse skapas i en teamkalendern i Office 365-grupper, skapa en kopia av händelsen i en SharePoint-lista. SharePoint-listan måste innehålla kolumnerna: Title, Start Time, End Time.

Flödesikon

Arbeta mindre, men få mer gjort

Automatisera rutinuppgifter genom att ansluta dina favoritappar.

Ikonen Spela upp

Se hur det fungerar

Titta på en kort video om Microsoft Power Automate.

Bokikon

Utveckla dina kunskaper

Läs om hur du skapar flöden – från enkla till mer avancerade.

Fler mallar att testa