En person som använder öronsnäckor

Process Advisor

Förstå och förbättra dina processer

Förenkla arbetet genom att identifiera flaskhalsar i arbetsflöden och automationsmöjligheter genom Process Advisor, process- och uppgiftsutvinningsfunktionen i Power Automate.

Förbättra hur du arbetar

Med en guidad upplevelse kan du sluta gissa och få bättre förståelse för dina affärsprocesser så du kan optimera dem.

 • Visualisera processer från början till slut.
 • Se möjligheter till förbättring.
 • Skapa arbetseffektivitet.
 • Spåra viktiga mått.
 • Analysera programanvändning.
 • Samarbeta med delad analys.
 • Använd ett intuitivt gränssnitt.
 • Använd affärsdata eller en enkel inspelare.
 • Dela processer och samarbeta.

Process Advisor på ett överblick

Få en djupare analys av hur organisationen fungerar och hitta nya sätt att automatisera med processutvinning och uppgiftsutvinning.

Processutvinning (förhandsversion)

Upptäck ineffektivitet i hela organisationen.

 • Anslut, transformera och ladda upp data från en stor mängd olika källor.

 • Visualisera en processkarta och få insikter med hjälp av data.

 • Få bättre förståelse för komplexa affärsprocesser och dela insikter i hela organisationen.

Uppgiftsutvinning

Samla in och analysera datoraktiviteter.

 • Lösa processer och få insikter med automatiskt genererad gruppering.

 • Visualisera en processkarta för att analysera åtgärder och få insikter.

 • Använd dessa insikter och guidade rekommendationer för att börja automatisera.

Kom igång med Process Advisor i Power Automate