En person som använder öronsnäckor

Process Advisor

Förstå och förbättra dina processer

Förenkla arbetet genom att identifiera flaskhalsar i arbetsflöden och automatiseringsmöjligheter genom Process Advisor, processutvinningsfunktionen i Power Automate.

Förbättra hur du arbetar

Med en guidad upplevelse kan du sluta gissa och få bättre förståelse för dina affärsprocesser så du kan optimera dem.

 • Få djupgående insikter
 • Lär dig själv och andra mer
 • Visualisera processer från början till slut
 • Se möjligheter till förbättring
 • Skapa arbetseffektivitet
 • Identifiera hur du tillbringar din tid
 • Spåra viktiga mått
 • Analysera programanvändning
 • Använd ett intuitivt gränssnitt
 • Kör enkla inspelningar
 • Dela processer och samarbeta

Process Advisor på ett överblick

 1. Skapa: Skapa en ny process för att identifiera möjligheter att förbättra ditt arbetsflöde.

 2. Dela: Bjud in kollegor till samarbete och lägg till nya registreringar.

 3. Registrera: Registrera åtgärderna du och dina kollegor vidtar för att slutföra den aktuella processen.

 4. Redigera: Ta bort känslig information och gruppera sedan åtgärderna i meningsfulla aktiviteter.

 5. Analysera: Generera en processkarta för att analysera åtgärder och få insikter.

 6. Automatisera: Använd dessa insikter och guidade rekommendationer för att börja automatisera.

Kom igång med Process Advisor i Power Automate