Prissättning för Power Automate

Licens efter användare

Prenumerationsavtal per användare

131,10 kr

per användare/månad

Tillåt enskilda användare att analysera sina processer och skapa obegränsade molnflöden baserat på deras unika behov.

  • Finns att köpa nu med kreditkort.

Licens efter användare

Prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

349,50 kr

per användare/månad

Låt enskilda användare att analysera sina processer och skapa obegränsade molnflöden plus automatisera äldre appar genom robotstyrd processautomation (RPA) och AI.

  • Omfattar 5 000 AI Builder tjänstkrediter per månad.
  • Finns att köpa nu med kreditkort.

Licens efter flöde

Prenumerationsavtal per flöde

873,70 kr

per flöde/månad; minst 5 flöden2

Implementera molnflöden med reserverad kapacitet för ett obegränsat antal användare i hela organisationen.

Priserna som visas ovan är endast avsedda för marknadsföringsändamål och kanske inte återspeglar det faktiska listpriset på grund av skillnader mellan olika valutor, länder och regioner. Det faktiska priset visas i kassan.

1 Minimum purchase requirement of five flows.

Power Automate för skrivbordet är nu inbyggt i Windows 11

Utforska Power Automate-prenumerationsavtal

Utforska Power Automate-prenumerationsavtal
Prenumerationsavtal per användare
$15 per användare/månad
Prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA
$40.00 per användare/månad
Prenumerationsavtal per flöde
$100.00 per månad
Processutvinning
Visualisera och analysera processer med Process Advisor3

Ingår i prenumerationsavtal per användare

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

--

Dator- och molnbaserad automatisering4
Kör molnflöden (automatiskt, schemalagt och direkt)3

Ingår i prenumerationsavtal per användare

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

Ingår i prenumerationsavtal per flöde

Kör affärsprocessflöden3

Ingår i prenumerationsavtal per användare

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

Ingår i prenumerationsavtal per flöde

Kör bevakade RPA-datorflöden5

--

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

--

Kör obevakade RPA-datorflöden5

--

(per robot6) (per robot6)
Tillför AI med AI Builder7
5 000 tjänstkrediter/månad
Dataanslutningar, lagring och hantering
Anslut till dina data Använd förbyggda anslutningsprogram
Använd anpassade och lokala anslutningsprogram
Lagra och hantera data Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använd Microsoft Dataverse (tidigare Common Data Service) 250 MB databaskapacitet8 250 MB databaskapacitet8 250 MB databaskapacitet8, 9
2 GB filkapacitet8 2 GB filkapacitet8 1 GB filkapacitet8, 9
Utforska Power Automate-prenumerationsavtal
Prenumerationsavtal per användare
$15 per användare/månad
Prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA
$40.00 per användare/månad
Prenumerationsavtal per flöde
$100.00 per månad
Processutvinning
Visualisera och analysera processer med Process Advisor3

Ingår i prenumerationsavtal per användare

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

--

Dator- och molnbaserad automatisering4
Kör molnflöden (automatiskt, schemalagt och direkt)3

Ingår i prenumerationsavtal per användare

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

Ingår i prenumerationsavtal per flöde

Kör affärsprocessflöden3

Ingår i prenumerationsavtal per användare

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

Ingår i prenumerationsavtal per flöde

Kör bevakade RPA-datorflöden5

--

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

--

Kör obevakade RPA-datorflöden5

--

(per robot6) (per robot6)
Tillför AI med AI Builder7
5 000 tjänstkrediter/månad
Dataanslutningar, lagring och hantering
Anslut till dina data Använd förbyggda anslutningsprogram
Använd anpassade och lokala anslutningsprogram
Lagra och hantera data
Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använd Microsoft Dataverse (tidigare Common Data Service)
250 MB databaskapacitet8 250 MB databaskapacitet8 250 MB databaskapacitet8
2 GB filkapacitet8 2 GB filkapacitet8 2 GB filkapacitet8
Utforska Power Automate-prenumerationsavtal
Prenumerationsavtal per användare
$15 per användare/månad
Prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA
$40.00 per användare/månad
Prenumerationsavtal per flöde
$100.00 per månad
Processutvinning
Visualisera och analysera processer med Process Advisor3

Ingår i prenumerationsavtal per användare

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

--

Dator- och molnbaserad automatisering4
Kör molnflöden (automatiskt, schemalagt och direkt)3

Ingår i prenumerationsavtal per användare

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

Ingår i prenumerationsavtal per flöde

Kör affärsprocessflöden3

Ingår i prenumerationsavtal per användare

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

Ingår i prenumerationsavtal per flöde

Kör bevakade RPA-datorflöden5

--

Ingår i prenumerationsavtal per användare med bevakad RPA

--

Kör obevakade RPA-datorflöden5

--

(per robot6) (per robot6)
Tillför AI med AI Builder7
5 000 tjänstkrediter/månad
Dataanslutningar, lagring och hantering
Anslut till dina data
Använd förbyggda anslutningsprogram
Använd anpassade och lokala anslutningsprogram
Lagra och hantera data
Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använd Microsoft Dataverse (tidigare Common Data Service)
250 MB databaskapacitet8 250 MB databaskapacitet8 250 MB databaskapacitet8
2 GB filkapacitet8 2 GB filkapacitet8 2 GB filkapacitet8

2 Within service limits. Learn more about Power Platform requests and other gränser.

3 See teknisk dokumentation for definitions of each flow type.

4 Desktop flow authoring, and bot orchestration and management are included.

5 Concurrent instances of a singular process require an additional unattended bot for each instance – multiple unattended RPA add-ons can be applied against a qualifying base license. Please download the licensieringsguide for further information.

6 AI Builder service credit capacity is pooled at the tenant level. Purchase additional capacity per 1 million service credits for $500/month. Read more about AI Builder service credits in dokumentation or download the licensieringsguide for further information.

7 Dataverse database and file capacity entitlements are pooled at the tenant level.

8 Dataverse database and file capacity entitlements are made available for each per flow plan and reflect minimum purchase of 5 flows. Read the licensieringsguide for further information.

Utforska Power Automate-tilläggen

AI Builder

4.368,50 kr

per enhet/månad10

Införliva AI i dina processer.

Tillägg för obevakad RPA

1.310,60 kr

per robot/månad

Automatisera serverdelsprocesser genom robotstyrd processautomation (RPA), utan att kräva interaktion av en person.

9 Each AI Builder add-on unit is a pack of 1 million service credits pooled at the tenant level. Explore the AI Builder-kalkylatorn to estimate costs.

Har du frågor om inköp eller krav för olika prenumerationsavtal?

Resurser och utbildning

Utveckla dina färdigheter i Power Automate

Läs licensieringsguiden

Se vanliga frågor om licensiering