Automatisera allt arbete i Windows 11

Automatisera i Windows 11

Öka produktiviteten med datorautomatisering

Få mer gjort genom att automatisera vardagsuppgifter i dina datorappar med Power Automate som ingår i Windows 11 för användare med Microsoft-konto.

Börja nu

Bli mer produktiv och få mer uträttat under din arbetsdag.

Spara mer tid

Förenkla och rationalisera de rutinuppgifter du utför varje dag, till exempel rapportering, datainmatning och schemaläggning.

Automatisera processer

Koppla enkelt ihop och automatisera dina aktiviteter i de appar du använder mest i Windows 11.

Kom i gång snabbt

Börja automatisera med processvägledning och dra och släpp-funktioner – det behövs ingen utbildning. Det är bara att sätta i gång i Windows 11.

Utforska vilka Power Automate-funktioner som införs i Windows 11

Automatisera processer i stor skala

I stället för att manuellt kopiera och klistra in kundinformation från datorkällor i dina CRM-verktyg kan du skapa ett datorflöde med Power Automate – som automatiskt skapar posterna åt dig.

Automatisera exporten av data till en annan filplats

Hantera och exportera data

Automatisera export av data till en annan filplats, du kan till exempel flytta data från SharePoint till ett ERP-system.

Rationalisera återkommande rapportering

Generera vecko-, månads- och kvartalsrapporter automatiskt baserat på dina behov genom att automatiskt sammanställa data från olika Windows 11-källor, till exempel Excel-filer, PDF-filer och databaser.

Kom i gång med Power Automate i Windows 11