En person som använder en bärbar dator och antas använda en app för dokumentbearbetning

Vad är appar för dokumentbearbetning?

Appar för dokumentbearbetning använder maskininlärning och artificiell intelligens (AI) för att hämta data från dokument och formulär. De använder data, till exempel information från fakturor, kvitton och leveransorder i e-post- eller pappersformat, digitaliserar den och lagrar den i ett strukturerat databasformat. Dessa data importeras sedan till ett målsystem, till exempel en ERP- eller CRM-lösning. De effektivitetsfördelar som appar för dokumentbearbetning innebär kan få stor effekt på hur företag sparar pengar, ökar produktiviteten och frigör medarbetare från repetitiva och felbenägna uppgifter med lågt affärsvärde.

Att hitta en lösning som digitaliserar stora volymer pappersbaserade dokument är en utmaning som många företag någon gång kommer att ställas inför. Med appar för dokumentbearbetning effektiviseras detta arbete genom att de arbetsintensiva uppgifterna med manuell datainmatning försvinner. Dessutom får företaget affärsinsikter i hur de kan få ut mer från sina data.

Hur fungerar dokumentbearbetning?

Dokumentbearbetning bygger i grunden på OCR (optisk teckenläsning), maskininlärning och robotstyrd processautomation (RPA). Dessa tre element kan tillsammans tolka och förstå information på ungefär samma sätt som människan:

  • OCR identifierar tryckt, skriven eller handskriven text från inskannade dokument eller bilder. Lösningen identifierar ljusa och mörka områden i det skannade innehållet och söker efter bokstäver eller siffror som sedan kategoriseras utifrån på mönster eller funktioner.
  • Maskininlärning skapar algoritmer som lär sig från mönster och kontext i dokument. Allteftersom mer och mer information bearbetas, lär sig maskininlärning från alla användningsfall som påträffas, och den blir smartare och mer effektiv när det gäller att fatta beslut.
  • RPA använder robotar som utför åtgärder baserat på regler och instruktioner som de får för att automatisera upprepande uppgifter. Med hjälp av avancerade funktioner för textigenkänning kan RPA snabbt bearbeta data från flera källor.

När OCR, maskininlärning och RPA används tillsammans följer dokumentbearbetningen vanligtvis dessa steg:

Insamling

Data från källor som pappersdokument, PDF-dokument, e-postmeddelanden och elektroniska formulär skannas och digitaliseras.

Förbearbetning

Kvaliteten och noggrannheten i skannade data förbättras genom exempelvis korrigering av skeva vinklar, minskning av brus genom att eventuella fläckar eller markeringar i bakgrunden avlägsnas och att oönskade yttre områden beskärs från bilder.

Klassificering

Dokumenten delas in i olika kategorier baserat på deras format, innehåll och typ, vilket bidrar till att förbättra extraheringen och arkiveringen av data.

Extrahering

Ett viktigt steg i processen är där OCR extraherar data från dokument och definierar vilka typer som behöver översättas (till exempel namn, siffror, datum och handskriven text).

Validering

RPA kontrollerar och validerar alla data innan de flyttas till relevanta system, databaser och arbetsströmmar. I det här skedet markeras eventuella fel så att de kan granskas och korrigeras manuellt.

Integration

När alla andra processer har körts skickas data till relevanta databaser och lagringsplatser via API:er.

Vad är en dokumentanalys med djupinlärning?

Djupinlärning integreras med dokumentbearbetning genom att funktionerna i neurala nätverk används för att känna igen mönster i data, särskilt vid dokument- och layoutanalys, textidentifiering och dokumenthämtning. På samma sätt som en mänsklig hjärna lär sig, samlar neurala nätverk in information i många skikt genom att skaffa mer och mer information och kunskap, samt bli smartare och smartare allteftersom.

Dokumentanalys med djupinlärning använder sin förmåga att driva människoliknande AI genom olika neurala nätverksalgoritmer, huvudsakligen konvolutionella och återkommande. Konvolutionella neurala nätverk filtrerar genom bilder för att identifiera alla element som finns där, medan återkommande neurala nätverk kan komma ihåg datapunkter, som formar deras förmåga att förutse framtida resultat.

Fördelar med automatiserad dokumentbearbetning

Automatiserad dokumentbearbetning förbättrar affärsprocesser och ökar teamens effektivitet genom hastighet, noggrannhet och skalbarhet. Detta kan få stor effekt på hur branscher som juridik, fastigheter, vård och bank kan förbättra sina processer och ekonomiska resultat.

De viktigaste fördelarna med automatiserad dokumentbearbetning är bland andra:

Snabb inhämtning:

När dokumenten har digitaliserats blir de i princip tillgängliga när och var som helst för alla som är behöriga att visa dem.

Förbättrad säkerhet och sekretess

Företag kan kryptera sina filer och tilldela säkerhetsnivåer som skyddar deras data mot oavsiktliga användare.

Tids- och kostnadsbesparingar:

Genom att slippa den tidsödande och kostsamma hanteringen av pappersdokument kan medarbetarna ägna mer tid åt att affärskritiska mål och bli mer produktiva.

Mindre risk för fel på grund av den mänskliga faktorn:

Om datainmatningen inte behöver göras manuellt utan automatiskt, ökar dokumentens noggrannhet och kvalitet.

Ökat samarbete:

Medarbetare i olika team på olika avdelningar kan dela och arbeta med dokument tillsammans, och i realtid ha kontroll över deras status.

Standardiserade mallar:

Med dokumentautomatisering kan mallar och strukturer standardiseras, och de kan sedan löpande tillämpas på arbetsflödena.

Hur väljer jag en programvarulösning för dokumentbearbetning?

Hur du ska välja en lösning för dokumentbearbetning beror på vilka faktorer som är specifika för dina behov. Ett av de viktigaste besluten att ta hänsyn till är om du vill att lösningen ska köras i molnet eller lokalt på företaget. Molnbaserade system lagras hos en leverantör mot en avgift och sparar automatiskt alla dina data, vilket gör att allt finns tillgängligt online. En lokal lösning innebär att du använder dina egna servrar och lagringsutrymmen, utför ditt eget underhåll och kör dina egna säkerhetskopieringar.

Andra viktiga saker att tänka på när du ska välja en lösning för dokumentbearbetning är bland annat följande:

Sökning:

Det är en bra regel att ha en mängd olika sökalternativ, som filnamn och filtyp, innehåll och ändringsdatum. Det är också bra att kunna tilldela metadata och taggar som gör att du kan strukturera filerna.

Enkel filstruktur:

Det är viktigt att filstrukturen är lätt att använda och logisk för alla användare.

Säkerhet:

Systemet bör göra det möjligt att begränsa åtkomsten till känsliga dokument och konfigurera behörigheter per användare.

Enkelhet:

Alla medarbetare ska kunna använda systemet utan att det stör eller blir förvirrande för deras dagliga uppgifter.

Integration:

Se till att du kan använda systemet med program som du redan använder, till exempel e-postklienten och din CRM-programvara.

Kom i gång med en smartare dokumentbearbetning

Microsoft Power Automate är en lättanvänd lösning för arbetsflödesoptimering som gör att dina medarbetare kan skapa en lösning för dokumentbearbetning. Minimera repetitiva, manuella och tidskrävande uppgifter och frigör mer tid för dina team att fokusera på det strategiska arbetet med en enda plattform för automatisering.

Vanliga frågor och svar

Vad är appar för dokumentbearbetning?

Appar för dokumentbearbetning utgör en automatiserad lösning för digitalisering av stora mängder pappersdokument.

Hur fungerar dokumentbearbetning?

Dokumentbearbetningen baseras på maskininlärning och artificiell intelligens som används för att extrahera data från dokument och lagra dem i en databas.

Vad är en dokumentanalys med djupinlärning?

Dokumentationsanalys med djupinlärning bygger på funktionerna i neurala nätverk, som lär sig och tillgodogör sig kunskaper på ett sätt som liknar den mänskliga hjärnan. Ju mer information dessa nätverk tillgodogör sig och lär sig från, desto smartare blir de allteftersom de bearbetar mer information.

Vilka är fördelarna med automatiserad dokumentbearbetning?

Ökad produktivitet, mindre risk för fel av den mänskliga faktorn och bättre skalbarhet är några av de många fördelarna med automatiserad dokumentbearbetning.

Hur väljer jag en programvarulösning för dokumentbearbetning?

Börja med att utvärdera det nuvarande dokumentarbetsflödet och undersök vad du vill förbättra. Några viktiga saker som en dokumentbearbetningslösning bör omfatta är skanningsfunktioner, molnbaserad lagring, sökfunktioner, dokumentversionskontroll och hantering av behörigheter.