Azure-köer

Azure Queue Storage erbjuder molnmeddeladen mellan programkomponenter. Queue Storage stöder även hantering av asynkrona uppgifter och att skapa processarbetsflöden.

Premium
Azure-köer