Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL Flexible Server tillhandahåller en fullständigt hanterad databastjänst för apputveckling och distribution med inbyggda funktioner, till exempel hög tillgänglighet, skrivskyddade repliker, anpassat underhåll med mera. Använd anslutningsprogrammet för att ansluta till Azure Database for MySQL Flexible Server-databaser för att läsa/skriva data och utlösa arbetsflöden när dina data ändras.

Premium
Azure Database for MySQL