Azure Monitor-loggar

Använd den här kopplingen för att söka i Azure Monitor-loggar i hela Log Analytics-arbetsytan och Application Insights-komponenten för att visa listan över eller visualisera resultaten.

Premium
Azure Monitor-loggar