Azure IoT Central V3

(Förhandsversion)

Azure IoT Central gör det enkelt att ansluta, övervaka och hantera dina IoT-enheter i skala. Med anslutningsprogrammet IoT Central V3 kan du lösa ut arbetsflöden när en regel har löst ut och vidta åtgärder genom att köra kommandon, uppdatera egenskaper, hämta telemetri från enheter med mera. Använd detta anslutningsprogram med programmet Azure IoT Central V3.

Premium
Azure IoT Central V3