Azure File Storage

Microsoft Azure Storage erbjuder en massivt skalbar, hållbar och högtillgänglig datalagring för data i molnet och fungerar som datalagringslösning för moderna program. Utför olika åtgärder som att skapa, uppdatera, hämta och ta bort filer i ditt Azure Storage-konto genom att ansluta till File Storage.

Premium
Azure File Storage