Azure Event Grid

Azure Event Grid är en bakplan för händelser som möjliggör händelsebaserad programmering med pub/sub-semantik och tillförlitlig distribution och leverans för alla tjänster i Azure samt från tredje part.

Premium
Azure Event Grid