Azure Data Lake

Med Azure Data Lake Store-anslutningsappen kan du läsa och lägga till data i en Azure Data Lake Store.

Premium
Azure Data Lake