Azure Data Factory

Azure Data Factory är en hybriddataintegreringstjänst som gör att du kan skapa, schemalägga och samordna dina ETL/ELT-arbetsflöden i skala oavsett var dina data finns, i molnet eller i det lokala nätverket.

Premium
Azure Data Factory