Azure AD Identity Protection

Identity Protection är ett verktyg som gör att organisationer kan identifiera, undersöka och åtgärda identitetsbaserade risker i sin miljö.

Premium
Azure AD Identity Protection