Microsoft Entra ID

Microsoft Entra ID är en molnlösning för åtkomsthantering som utvidgar dina lokala kataloger till molnet och som tillhandahåller enkel inloggning till tusentals molnappar (SaaS) och åtkomst till webbappar som du kör lokalt.

Microsoft Entra ID