Amazon SQS

Simple Queue Service (SQS) är en kötjänst som tillhandahålls av Amazon Web Services.

Premium
Amazon SQS