Agilite

(Förhandsversion)

Med Agilit-e kan du centralisera din affärslogik och dina processer och visa dem som mikrotjänster för nya eller befintliga program. Med anslutningsprogrammet Agilit-e får du tillgång till många tjänster, inklusive Business Process Management (BPM), roller, nyckelord, mallar och mycket mer.

Premium
Agilite