Africa's Talking Voice

(Förhandsversion)

Erbjuder en åtgärd för att schemalägga utgående samtal till mottagare via Africa's Talkings röst-API. Du kan använda det här anslutningsprogrammet för att instruera vår rösttjänst att säga/spela upp en sekvens med objekt i ett utgående samtal.

Premium
Africa's Talking Voice