Microsoft Power Automate predložak

OneDrive for Business SharePoint Office 365 korisnici Office 365 Outlook

Kopirajte datoteke između usluga OneDrive for Business i SharePoint

By Microsoft

Uverite se da vaše datoteke odlaze i u OneDrive for Business i u SharePoint. Kopirajte sve nove datoteke koje su napravljene u određenoj fascikli u usluzi OneDrive for Business u određenu fasciklu u sistemu SharePoint.

Ikona toka

Uradite više uz manje truda

Povežite svoje omiljene aplikacije da biste automatizovali zadatke koji se ponavljaju.

Ikona reprodukcije

Pogledajte kako to funkcioniše

Pogledajte kratak video o usluzi Microsoft Power Automate.

Ikona knjige

Poboljšajte veštine

Saznajte kako da pravite tokove, od jednostavnih do naprednih.

Još predložaka za isprobavanje