Microsoft Power Automate predložak

Vimeo Google Sheets

Pratite video zapise koji se otpremaju na Vimeo u Google tabelama

By Microsoft

Kada otpremim video na Vimeo, dodaju se detalji u unakrsnu tabelu Google tabela. Google tabele moraju da sadrže kolone: „Name“, „Description“, „Link“ i „CreatedTime“.

Ikona toka

Uradite više uz manje truda

Povežite svoje omiljene aplikacije da biste automatizovali zadatke koji se ponavljaju.

Ikona reprodukcije

Pogledajte kako to funkcioniše

Pogledajte kratak video o usluzi Microsoft Power Automate.

Ikona knjige

Poboljšajte veštine

Saznajte kako da pravite tokove, od jednostavnih do naprednih.

Još predložaka za isprobavanje