Microsoft Power Automate predložak

Ponavljanje Google Sheets Salesforce

Kreiranje potencijalnih Salesforce klijenata sa Google lista

By Microsoft

Sada je veoma lako kreirati Salesforce potencijalne klijente. Kad god dodate novi red u Google tabelu koju ste izabrali, biće kreiran potencijalni klijent u usluzi Salesforce (i biće obrisan iz tabele). Morate da izaberete list koji ima kolone za sledeće stavke: „Ime“, „Prezime“, „Preduzeće“, „Telefon“ i „E-pošta“.

Ikona toka

Uradite više uz manje truda

Povežite svoje omiljene aplikacije da biste automatizovali zadatke koji se ponavljaju.

Ikona reprodukcije

Pogledajte kako to funkcioniše

Pogledajte kratak video o usluzi Microsoft Power Automate.

Ikona knjige

Poboljšajte veštine

Saznajte kako da pravite tokove, od jednostavnih do naprednih.

Još predložaka za isprobavanje