Microsoft Power Automate predložak

Office 365 Groups Mail Office 365 Groups Mail SharePoint

Save attachments to a SharePoint when an email arrives to a Groups mailbox

By Microsoft Power Automate zajednica

Save all incoming attachments from a Microsoft 365 Groups mailbox into a SharePoint site. A Microsoft 365 Group is needed.

Ikona toka

Uradite više uz manje truda

Povežite svoje omiljene aplikacije da biste automatizovali zadatke koji se ponavljaju.

Ikona reprodukcije

Pogledajte kako to funkcioniše

Pogledajte kratak video o usluzi Microsoft Power Automate.

Ikona knjige

Poboljšajte veštine

Saznajte kako da pravite tokove, od jednostavnih do naprednih.

Još predložaka za isprobavanje