Microsoft Power Automate predložak

Elastic Forms Webex

Objavite poruku u usluzi Webex Teams kada se popuni obrazac u usluzi Elastic Forms

By Microsoft

Kada se obrazac popuni u usluzi Elastic Forms, u Webex Teams prostoru objavljuje se poruka sa detaljima.

Ikona toka

Uradite više uz manje truda

Povežite svoje omiljene aplikacije da biste automatizovali zadatke koji se ponavljaju.

Ikona reprodukcije

Pogledajte kako to funkcioniše

Pogledajte kratak video o usluzi Microsoft Power Automate.

Ikona knjige

Poboljšajte veštine

Saznajte kako da pravite tokove, od jednostavnih do naprednih.

Još predložaka za isprobavanje