Microsoft Power Automate predložak

Insightly Slack

Objavite poruku u usluzi Slack kada se napravi potencijalni klijent u usluzi Insightly

By Microsoft

Kada se potencijalni klijent napravi u usluzi Insightly, na Slack kanalu se objavljuje poruka sa detaljima o njemu.

Ikona toka

Uradite više uz manje truda

Povežite svoje omiljene aplikacije da biste automatizovali zadatke koji se ponavljaju.

Ikona reprodukcije

Pogledajte kako to funkcioniše

Pogledajte kratak video o usluzi Microsoft Power Automate.

Ikona knjige

Poboljšajte veštine

Saznajte kako da pravite tokove, od jednostavnih do naprednih.

Još predložaka za isprobavanje