Microsoft Power Automate predložak

SparkPost Google Sheets Notifications

Pratite novu listu primalaca za SparkPost u Google tabelama

By Microsoft

Kada se nova lista primalaca napravi u usluzi SparkPost, prate se detalji o listi u unakrsnoj tabeli usluge Google tabele. Unakrsna tabela mora da ima kolone: „ListId“, „Name“, „Description“ i „TotalRecipients“.

Ikona toka

Uradite više uz manje truda

Povežite svoje omiljene aplikacije da biste automatizovali zadatke koji se ponavljaju.

Ikona reprodukcije

Pogledajte kako to funkcioniše

Pogledajte kratak video o usluzi Microsoft Power Automate.

Ikona knjige

Poboljšajte veštine

Saznajte kako da pravite tokove, od jednostavnih do naprednih.

Još predložaka za isprobavanje