Microsoft Power Automate predložak

Dropbox Video Indexer (V2) Odlaganje Dropbox

Organizujte video zapise u usluzi Dropbox u fascikle na osnovu trajanja

By Microsoft

Organizujte video zapise iz usluge Dropbox u različite fascikle prema trajanju. Duži video zapisi će biti smešteni u jednu fasciklu, a kraći u drugu.

Ikona toka

Uradite više uz manje truda

Povežite svoje omiljene aplikacije da biste automatizovali zadatke koji se ponavljaju.

Ikona reprodukcije

Pogledajte kako to funkcioniše

Pogledajte kratak video o usluzi Microsoft Power Automate.

Ikona knjige

Poboljšajte veštine

Saznajte kako da pravite tokove, od jednostavnih do naprednih.

Još predložaka za isprobavanje