Microsoft Power Automate predložak

Easy Redmine Slack

Objavite poruku na Slack kanalu kada se zadatak ažurira u usluzi Easy Redmine

By Microsoft

Kada se ažurira zadatak u usluzi Easy Redmine, na Slack kanalu se objavljuje poruka sa detaljima o zadatku.

Ikona toka

Uradite više uz manje truda

Povežite svoje omiljene aplikacije da biste automatizovali zadatke koji se ponavljaju.

Ikona reprodukcije

Pogledajte kako to funkcioniše

Pogledajte kratak video o usluzi Microsoft Power Automate.

Ikona knjige

Poboljšajte veštine

Saznajte kako da pravite tokove, od jednostavnih do naprednih.

Još predložaka za isprobavanje