Microsoft Power Automate predložak

JIRA Webex

Objavite poruku u usluzi Webex Teams kada se problem napravi u usluzi Jira

By Microsoft

Kada se novi problem napravi u usluzi Jira, u Webex Teams prostoru se objavljuje poruka sa detaljima i vezom.

Ikona toka

Uradite više uz manje truda

Povežite svoje omiljene aplikacije da biste automatizovali zadatke koji se ponavljaju.

Ikona reprodukcije

Pogledajte kako to funkcioniše

Pogledajte kratak video o usluzi Microsoft Power Automate.

Ikona knjige

Poboljšajte veštine

Saznajte kako da pravite tokove, od jednostavnih do naprednih.

Još predložaka za isprobavanje