Microsoft Power Automate predložak

Office 365 Outlook Microsoft Teams

Objavljivanje poruke u usluzi Microsoft Teams kada e-poruka stigne u Office 365 Outlook

By Microsoft Power Automate zajednica

Kada e-poruka stigne u Office 365 Outlook, proveri sadržaj tela e-poruke sa navedenim uslovom. U slučaju podudaranja sa uslovom, objavi poruku u Microsoft Teams sa sadržajem tela e-poruke.

Ikona toka

Uradite više uz manje truda

Povežite svoje omiljene aplikacije da biste automatizovali zadatke koji se ponavljaju.

Ikona reprodukcije

Pogledajte kako to funkcioniše

Pogledajte kratak video o usluzi Microsoft Power Automate.

Ikona knjige

Poboljšajte veštine

Saznajte kako da pravite tokove, od jednostavnih do naprednih.

Još predložaka za isprobavanje