Microsoft Power Automate predložak

LeanKit Teamwork Projects

Napravite zadatak u usluzi Teamwork Projects kada se nova kartica doda u LeanKit

By Microsoft

Kada se doda nova kartica u LeanKit, pravi se zadatak u usluzi Teamwork Projects sa detaljima o zadatku.

Ikona toka

Uradite više uz manje truda

Povežite svoje omiljene aplikacije da biste automatizovali zadatke koji se ponavljaju.

Ikona reprodukcije

Pogledajte kako to funkcioniše

Pogledajte kratak video o usluzi Microsoft Power Automate.

Ikona knjige

Poboljšajte veštine

Saznajte kako da pravite tokove, od jednostavnih do naprednih.

Još predložaka za isprobavanje