Osoba sa bubicama

Process Advisor

Shvatite i poboljšajte svoje procese

Pojednostavite svoj rad otkrivanjem uskih grla u toku posla i mogućnostima za automatizaciju kroz Process Advisor, mogućnost istraživanja procesa u usluzi Power Automate.

Poboljšajte svoj rad

Uz vođeno iskustvo ne morate više da nagađate šta da automatizujete, već steknite bolji uvid u poslovne procese kako biste ih optimizovali.

 • Steknite opsežne uvide
 • Osnažite sebe i druge
 • Vizuelizujte procese od početka do kraja
 • Pogledajte mogućnosti za unapređenje
 • Radite efikasno
 • Identifikujte gde provodite vreme
 • Pratite važne metričke podatke
 • Analizirajte korišćenje aplikacije
 • Koristite intuitivni interfejs
 • Pokrećite jednostavne snimače
 • Delite procese i sarađujte

Brz pregled usluge Process Advisor

 1. Kreiraj: Konfigurišite novi proces da biste identifikovali mogućnosti za poslovanje kako biste poboljšali tok posla.

 2. Deli: Pozivajte kolege na saradnju i dodavanje novih snimaka.

 3. Snimi: Snimite radnje koje vi ili vaše kolege preduzimate da biste dovršili trenutni proces.

 4. Uredi: Uklonite osetljive informacije, a zatim grupišite radnje u smislene aktivnosti.

 5. Analiziraj: Generišite mapu procesa za analizu radnji i steknite uvide.

 6. Automatizuj: Koristite ove uvide i vođene preporuke kako biste započeli sa automatizovanjem.

Počnite da koristite Process Advisor u usluzi Power Automate