Automatizujte sav rad u sistemu Windows 11

Automatizacija u operativnom sistemu Windows 11

Povećanje produktivnosti uz automatizaciju radne površine

Obavite više posla automatizacijom svakodnevnih zadataka na svim vašim aplikacijama na računaru uz Power Automate – koji je uključen u sistem Windows 11 za korisnike sa Microsoft nalogom.

Započni odmah

Unesite veću produktivnost u rad sa računarima. I u vaš dan.

Uštedite više vremena

Pojednostavite i poboljšajte rutinske zadatke koje svakodnevno obavljate, uključujući izveštavanje, unos podataka i zakazivanje.

Automatizovanje procesa

Lako se povežite i automatizujte svoje aktivnosti u aplikacijama koje najčešće koristite u sistemu Windows 11.

Započnite brzo

Započnite automatizaciju uz vođenje procesa i funkciju prevlačenja i otpuštanja, nije potrebna obuka. I spreman je za rad u operativnom sistemu Windows 11.

Istražite šta Power Automate donosi u Windows 11

Automatizujte procese velikih razmera

Umesto ručnog kopiranja i lepljenja detalja o klijentima iz izvora na računarima u alatima za odnos sa klijentima (CRM), kreirajte tok za radnu površinu pomoću rešenja Power Automate – koji će automatski kreirati unose za vas.

Automatizujte izvoz podataka na drugu lokaciju datoteke

Upravljanje podacima i njihov izvoz

Automatizujte izvoz podataka na drugu lokaciju datoteke, kao što je premeštanje iz sistema SharePoint u sistem planiranja resursa preduzeća (ERP).

Pojednostavite izveštavanje koje se ponavlja

Automatski generišite nedeljne, mesečne i kvartalne izveštaje na osnovu vaših zahteva automatskim konsolidovanjem podataka iz više izvora sistema Windows 11 uključujući Excel datoteke, PDF datoteke i baze podataka.

Počnite da koristite Power Automate u sistemu Windows 11