Jednostavna automatizacija bilo kog zadatka sa radne površine

Power Automate for desktop

Easily automate from your Windows desktop

Now available for Windows 11 users at no additional cost

Snimanje radnji na radnoj površini i vebu u jednom toku

Use the desktop and web recorders to build flows while editing the recorded actions in real time across the web or a desktop.

Snimanje radnji na radnoj površini i vebu u jednom toku

Jednostavna automatizacija pomoću dizajnera po principu prevlačenja i otpuštanja

Logički organizujte tokove pomoću vizuelnog dizajnera dok pomoću snimača za radnu površinu i veb evidentirate osnovnu logiku automatizacije.

Jednostavna automatizacija pomoću dizajnera po principu prevlačenja i otpuštanja

Stotine unapred napravljenih radnji za početak rada

Brže kreirajte tokove pomoću raznovrsnog skupa unapred napravljenih radnji koje se povezuju sa velikim brojem različitih sistema, uključujući SAP, veb-lokacije, pa čak i stare terminale i glavne računare.

Stotine unapred napravljenih radnji za početak rada

Kreiranje tokova koji su sami sebi potvrda

Iskoristite rukovanje izuzecima da biste omogućili složene tokove posla koji zahtevaju proveru valjanosti kroz radnje i skripte – proaktivno upravljanje podešavanjima, pa automatizacija ne zahteva ljudsku intervenciju.

Kreiranje tokova koji su sami sebi potvrda

Jednostavno nadgledanje tokova pomoću centralizovane evidencije

Pregledajte automatski sačuvanu centralizovanu evidenciju koja sadrži detaljne informacije za svako izvršavanje, kao i snimke ekrana grešaka za rešavanje problema.

Jednostavno nadgledanje tokova pomoću centralizovane evidencije

Povećanje zadovoljstva klijenata pomoću automatizacije

Povećanje zadovoljstva klijenata pomoću automatizacije

"Using [Power Automate for desktop] created many opportunities for improving quality and customer satisfaction. Now our employees can focus on the things that matter most to the patients and nurses we serve."

Yanzhen Li
Director of Continuous Improvement, PharmScript, LLC

Izrada tokova koji povećavaju efikasnost pomoću robotske automatizacije procesa (RPA)

Automate everything from simple data transfers to complex business workflows—directly from your desktop—using RPA desktop flows in Power Automate for desktop.

 • Smanjite zastoje
 • Fleksibilnost u automatizaciji
 • Na stotine unapred napravljenih radnji
 • Korisnički interfejs prilagođen korisniku
 • Fleksibilni snimači za veb i radnu površinu
 • Fleksibilan RPA sa prilagodljivim merama zaštite
 • Precizno i detaljno rukovanje greškama
 • Funkcije za otklanjanja grešaka za robusne tokove
 • Prenos podataka između veba i radne površine
 • Od starih glavnih računara do modernih aplikacija u oblaku
 • RPA sa ili bez nadzora

E-knjiga: Neka računar radi umesto vas

Learn how to automate routine tasks, boost efficiency, and free up time using Power Automate for desktop.