Jednostavna automatizacija sa radne površine

Power Automate za računare

Jednostavna automatizacija sa radne površine

Dostupan za korisnike sistema Windows 11 bez dodatnih troškova.

Jednostavna automatizacija pomoću dizajnera vizuelnih elemenata

Jednostavno kreirajte tokove za radnu površinu i upravljajte njima, mogućnost robotske automatizacije procesa (RPA) u usluzi Power Automate pomoću interfejsa prilagođenog korisniku.

Kreiranje automatizovanog toka

Snimanje radnji na radnoj površini i vebu u jednom toku

Koristite snimače za radnu površinu i veb da biste pravili tokove dok uređujete snimljene radnje u realnom vremenu na vebu ili računaru.

Pravljenje tokova putem snimljenih radnji

Odaberite neku od na stotine unapred napravljenih radnji

Odaberite neki od raznovrsnog skupa radnji prevlačenja i otpuštanja koje se povezuju sa velikim brojem različitih sistema, uključujući SAP, veb-lokacije, pa čak i stare terminale i glavne računare.

Povezanost kroz unapred napravljene radnje

Zaštitite svoju automatizaciju

Zaštitne mere pri konfigurisanju kada dođe do grešaka kroz rukovanje izuzecima – omogućavanje složenim tokovima posla koji zahtevaju proveru valjanosti kroz radnje i skripte umesto ljudske intervencije.

Složene radnje za zaštitu vaših automatizovanih procesa

Proširenje automatizacije na oblak

Unesite tokove za radnu površinu u oblak kroz dostupne Power Automate planove.

Primena automatizacija u oblaku

Povećanje zadovoljstva klijenata pomoću automatizacije

Povećanje zadovoljstva klijenata pomoću automatizacije

„Korišćenje rešenja [Power Automate za računare] je donelo brojne mogućnosti za poboljšanje kvaliteta i povećanje zadovoljstva klijenata. Sada naši zaposleni mogu da se usredsrede na stvari koje su najvažnije kako pacijentima tako i medicinskim sestrama kojima pružamo usluge.“

Yanzhen Li
Director of Continuous Improvement, PharmScript, LLC

Podstaknite efikasnost sa tokovima za radnu površinu

Automatizujte sve, od jednostavnih prenosa podataka do složenih poslovnih tokova, direktno sa radne površine.

  • Na stotine unapred napravljenih radnji
  • Korisnički interfejs prilagođen korisniku
  • Fleksibilan snimač
  • Fleksibilan RPA sa prilagodljivim merama zaštite
  • Precizno i detaljno rukovanje greškama
  • Funkcije za otklanjanja grešaka za robusne tokove
  • Prenos podataka između veba i radne površine
  • Od starih glavnih računara do modernih aplikacija u oblaku
  • RPA sa ili bez nadzora

Neka računar radi umesto vas

Saznajte kako da automatizujete rutinske zadatke, povećate efikasnost i uštedite vreme uz Power Automate.

Započnite rad sa uslugom Power Automate za računare

Windows 10 korisnici

Besplatno automatizujte lične tokove za radnu površinu na računaru.

Windows 11 korisnici

Besplatno automatizujte lične tokove za radnu površinu na računaru. Dostupno je iz menija Početak.

Power Automate

Isprobajte sve što Power Automate nudi sa pristupom svim tokovima, programskim dodacima i aplikacijama.