Azure Data Lake

Azure Data Lake Store konektor vam omogućava da čitate i dodajete podatke na Azure Data Lake nalog.

Premium
Azure Data Lake