Azure skladište blob objekata

Microsoft Azure Storage pruža izuzetno prilagodljivo, trajno i veoma dostupno skladište za podatke u oblaku i služi kao rešenje za čuvanje podataka za moderne aplikacije. Povežite se sa skladištem blob objekta da biste vršili razne operacije kao što su pravljenje, ažuriranje, preuzimanje i brisanje na blob objektima na Azure Storage nalogu.

Premium
Azure skladište blob objekata