Azure AD

Azure Active Directory je Identity and Access Management rešenje u oblaku koje proširuje lokalne direktorijume na oblak i pruža jedinstveno prijavljivanje za hiljade aplikacija u oblaku (SaaS) i pristup veb aplikacijama koje pokrećete lokalno.

Azure AD