Жена ради на новим техникама тражења процеса

Шта је то Process Mining?

Тражење процеса је техника осмишљена да открије, надгледа и унапреди процесе издвајањем лако доступних знања из информационих система.

То је процес који издваја информације из евиденција догађаја и дневника надзора у свим информационим системима у вашој организацији, као што су планирање ресурса предузећа (ERP) или системи за управљање односима са клијентима (CRM) да би се добила јасна слика онога што се дешава у предузећу.

Другим речима, тражење процеса је скоро као да правите рендгенски снимак својих пословних процеса како бисте добили најјаснију целокупну слику о томе колико добро пословни процеси функционишу и које процесе треба усавршити, као што су проблематична уска грла или друге области пословања које изазивају велики застој.

Тражење процеса такође помаже менаџерима да обезбеде потпуно објективан приступ заснован на подацима који им помаже да реше проблеме и омогућава им да доносе одлуке на основу података у реалном времену.

Тражење процеса, тражење података и управљање пословним процесима: у чему је разлика?

С обзиром на то да се тражење процеса често меша са тражењем података и управљањем пословним процесима (BPM), корисно је знати разлику међу ова три поступка, као и шта сваки од њих заправо представља.

Ради јасноће, почнимо од тражења података.

Тражење података је кровни термин за праксу анализе великих количина података ради проналажења образаца, откривања трендова и стицања увида у будућу употребу. Тражење процеса, с друге стране, представља једноставно облик тражења података који се посебно користи за проналажење образаца унутар процеса једне организације.

У тражењу процеса циљ је да се пронађу информације о пословним процесима како би се открио, упоредио или унапредио одређени пословни процес, док тражење података подразумева много шири скуп података како би се обавиле ствари које обухватају предвиђање понашања клијената, испитивање губитка клијената, откривање превара и проналажење других повољних личних података о клијентима.

Другим речима, тражење процеса је интерни процес који побољшава пословање изнутра, док је тражење података шири генерички термин који се користи за анализу свих скупова података, али може да укључује и побољшање спољних могућности изван пословања, као што је побољшање продаје или потенцијалних клијената.

Управљање пословним процесима (BPM), с друге стране, односи се на напоре запослених у вашем предузећу да анализирају, убрзају и оптимизују процесе.

У управљању пословним процесима ови процеси се обично ручно евидентирају у софтверском систему за праћење путем разговора, радионица и упитника. Подаци из управљања пословним процесима обично су много више квалитативни, с обзиром на то да се ради о подацима које пружају људи, с тим што тражење процеса пружа много квантитативнији приступ истим подацима.

Другим речима, управљање пословним процесима је људски оперативни приказ пословних процеса, док тражење процеса открива који је стварни процес на основу објективних података.

Други начин да се схвати разлика између ова два појма јесте овај – управљање пословним процесима представља оно што компаније верују да јесу, док им тражење процеса помаже да открију ко су и шта су заправо са објективне тачке гледишта.

Да бисте сазнали више о управљању пословним процесима, прочитајте „Шта је то управљање пословним процесима?“

Типови модела тражења пословних процеса

Тражење процеса има три главна облика: (1) откривање, (2) усаглашеност и (3) побољшање.

 1. Откривање: Најчешћи тип тражења процеса је процес откривања. Процес откривања је коришћење података из евиденције догађаја за креирање модела процеса без икаквог спољног утицаја постојећег модела процеса. Код процеса откривања, никакве информације из постојећег модела процеса не би подстакле нити утицале на развој новог модела процеса.
 2. Усаглашеност: Процес провере усаглашености проверава да ли се предвиђени модел процеса заиста користи у пракси. Овај тип процеса процењује опис процеса у односу на постојећи модел процеса на основу података из евиденције догађаја и покушава да идентификује одступања од предвиђеног модела процеса.
 3. Побољшање: Процес побољшања (познат и као истраживање организације, истраживање учинка или процес проширења) подразумева побољшање постојећег модела процеса на основу података из процеса провере усаглашености. На пример, процес побољшања може да користи податке из процеса провере усаглашености да би побољшао уско грло или непродуктивну варијанту коју је открио.

Зашто је тражење процеса важно?

Тражење процеса има многе предности које могу да послуже у неколико делатности – од његових корена у академским институцијама до огромних дубина пословног света.

Само у протеклој деценији, тражење процеса је постало једна од највреднијих и најзначајнијих нових технологија које предузећа користе не само да би унапредила своје пословне процесе, већ и да би напредовала у наредној деценији.

То је зато што тражење процеса представља много више од побољшања продаје – оно такође помаже предузећима да смање оперативне трошкове који утичу на њихов укупан повраћај улагања (ROI) квантификовањем неефикасности у њиховим оперативним моделима, што омогућава менаџерима да доносе објективне одлуке засноване на подацима у вези са одговарајућом доделом ресурса ради побољшања токова посла.

Да бисте сазнали више о томе како тражење процеса може да користи вашој организацији, погледајте вођени обилазак у вези са услугом Microsoft саветник за процесе у оквиру ове демонстрације за самостално учење.

Предности тражења процеса

Тражење процеса садржи неколико погодности за сваку делатност. Неке од ових погодности су:

 • Објективни увиди: Тражење процеса пружа увиде засноване на чињеницама на основу стварних података који менаџерима омогућавају да надгледају, анализирају и побољшавају постојеће пословне процесе.
 • Јефтиније, брже и прецизније: За разлику од ручних процеса, који се често виђају у оквиру управљања пословним процесима, тражење процеса пружа прецизније информације много брже и јефтиније од радионица мапирања процеса и других процеса ручног уноса.
 • Ради са постојећим системима: Тражење процеса може да функционише са постојећим софтверским системима како би вам помогло да проширите постојећа технолошка улагања без потребе да улажете у нове софтверске технологије.

Да бисте сазнали више о томе како тражење процеса и роботска аутоматизација процеса (RPA) могу да повећају продуктивност рада, тачност, брзину и усаглашеност, прочитајте: „Шта треба да знате о предностима RPA.“

Како тражење процеса функционише са покретом за развој ниског кодирања

Како већина компанија наставља да инсистира на бржој производњи резултата, почињу да се пребацују на развојни модели са ниским кодирањем који се мање ослањају на пројекте са много кодирања и тим програмера.

Тражење процеса је поступак на основу којег је могуће одредити који пословни процеси могу најбоље да функционишу по моделу развоја са ниским кодирањем.

Али прво, шта је то развој са ниским кодирањем? Развој са ниским кодирањем је алтернативни приступ развоју софтвера који захтева минималну стручност или познавање кодирања.

Другим речима, пројектанти и они који то нису могу брзо и лако да произведу нове апликације и производе коришћењем унапред подешених модула, предложака, функције превлачења и отпуштања и аутоматизованих процеса.

Ово омогућава одељењима са програмерима и онима који то нису да импресивном брзином праве веб-локације, апликације и друге дигиталне производе.

Када организације користе тражење процеса, могу да утврде који процеси прво могу да се развију брже по моделу развоја са ниским кодирањем пре него што целокупно пословање преусмере на модел развоја са ниским кодирањем или могу да га користе како би одредиле који процеси треба да имају виши приоритет у оквиру процеса са више кодирања са пројектантима.

Другим речима, тражење процеса помаже да ствари теку глатко док се прелази на модел развоја са ниским кодирањем без стварања непотребног застоја у послу.

Објективни подаци добијени тражењем процеса такође ће вашим менаџерима пружити прецизан план везан за то како да реорганизујете сваки процес тока посла од почетка до краја ради лаког и једноставног преласка на модел развоја са ниским кодирањем.

Да бисте сазнали више о развоју са ниским кодирањем, прочитајте: „Шта је то платформа за развој са ниским кодирањем?“

Како тражење процеса побољшава токове посла: примери и случајеви употребе

Алатке и технике тражења процеса могу да се користе за побољшање токова посла везаних за процесе у најразличитијим делатностима.

Будући да тражење процеса истиче и квантификује оперативне неефикасности, многе делатности су почеле да примењују алатке за тражење процеса да би откриле како могу да унапреде сваки процес у својој организацији.

Неки случајеви употребе у делатностима су:

 • Производња: Тражење процеса може да помогне менаџерима у производној делатности да стекну увид у време производње за одређени производ и да по потреби преусмере ресурсе, као што су простор за складиштење, машине или радници, како би побољшали производњу и одговорили на потражњу.
 • Пример: Coca-Cola Bottling Company United је наишао на проблеме са поручивањем у вези са својим популарним Freestyle дозаторима пића. Коришћењем роботске аутоматизације процеса (RPA) уз Microsoft Power Automate успели су да боље и брже испуне поруџбине без запошљавања већег броја радника са пуним радним временом.
 • Образовање: Тражење процеса може да прати и процењује успех и понашање ученика, на пример, колико времена сваки ученик проведе прегледајући материјале за наставу. Такође може да помогне наставницима и администраторима да идентификују који процеси најбоље функционишу за сваки наставни програм.
 • Здравство: Тражење процеса доприноси смањењу количине времена обраде лечења за сваког пацијента и чак давању препорука за бржи опоравак.
 • Јавни радови: Тражење процеса може да поједностави поступак фактурисања за неколико заинтересованих страна у пројектима јавних радова за предузећа у делатностима као што су грађевинарство, чишћење, бирои за заштиту животне средине, IT и комуникације.
 • Пример: Vodafone – водећа телекомуникациона компанија у Европи и Африци – поједноставила је своје пословне процесе тако што је Microsoft Power Platform учинила доступним свим запосленима, чиме им је пружила више од 1000 решења за аутоматизацију свакодневних задатака.
 • Финансије: Тражење процеса може да допринесе побољшању међуорганизацијских процеса за финансијске институције, као што су налози за ревизију, повећање прихода и проширење база клијената.
 • For example: Illimity, Italy’s first cloud-native bank, used process mining and other robotic process automations (RPA) to improve its loan application and approvals processes for its applicants.
 • Е-трговина: Тражење процеса може да допринесе испитивању понашања купаца на мрежи и да препоручи нове стратегије за увећавање ROI и продаје за продавце који се баве е-трговином, као било које врсте искуства куповине на мрежи.
 • Развој софтвера: Тражење процеса може да помогне програмерима софтвера и IT администраторима да реорганизују своје развојне процесе у јасно документовану визуелну мапу, тако да могу да прате процесе како би се уверили да се развој одвија на очекивани начин.

Дигиталне трансформације уз Process Mining

Будући да организације широм света морају да држе корак са дигиталним трансформацијама које се дешавају сваке године, многима од њих је преко потребна комплетна ревизија пословних процеса.

Уз тражење процеса, организација може да унапреди сваки аспект својих пословних процеса и стекне увид у то како они заправо функционишу у односу на то како она верује да функционишу, уз јасну визуелну мапу коју обезбеђују алатке за тражење процеса.

Тражење процеса је континуирани поступак који вашој организацији може да обезбеди аутоматизовано мапирање процеса, процесе откривања и аналитику података са циљем да се побољша сваки процес у вашем предузећу како би се обављао са жељеним резултатима и исходима.

Када сваки процес у организацији у сваком тренутку функционише са оптималном ефикасношћу, то организацији оставља простор да се брзо и ефикасно промени и прилагоди новим технологијама без ометања производње или одступања од повраћаја улагања. То организацији оставља простор и за нове иновације и јачање односа са клијентима.

Да бисте сазнали више о алаткама за тражење процеса и роботску аутоматизацију процеса (RPA), погледајте зашто предузећа прихватају RPA алатке и сами истражите како Microsoft Power Automate може да допринесе побољшању ваших пословних процеса.

Најчешћа питања

Шта је то тражење процеса?

Тражење процеса је техника осмишљена са циљем да открије, надгледа и унапреди процесе издвајањем лако доступних знања из информационих система. То је поступак који издваја информације из евиденција догађаја и дневника надзора у свим информационим системима у вашој организацији да би се добила јасна слика онога што се дешава у предузећу. Ствара јасну визуелну мапу која открива и квантификује оперативне неефикасности, као што су уска грла, непродуктивне варијанте, одступања од предвиђеног дизајна и преправке.

Који су типови тражења процеса?

Тражење процеса има три главна облика: (1) откривање, (2) усаглашеност и (3) побољшање. Процес откривања истражује нове начине за обраду процеса без спољног утицаја постојећег модела процеса. Процес провере усаглашености испитује да ли процес функционише као што је предвиђено. Процес побољшања побољшава постојећи процес који је процес провере усаглашености означио као проблематичан.

Зашто користити тражење процеса?

Тражење процеса омогућава организацијама да открију оперативне неефикасности које утичу на укупну производњу као што су уска грла, непродуктивне варијанте, одступања од предвиђеног дизајна и преправке. Ова открића често помажу предузећима да реорганизују радне процесе како би обавила одговарајућу доделу ресурса и на тај начин побољшала токове посла на основу објективних података.

Коју улогу тражење процеса може да има током дигиталне трансформације неке организације?

Тражење процеса омогућава организацијама да утврде који процеси позитивно или негативно утичу на њихове укупне токове посла. Захваљујући јасној визуелној мапи заснованој на прикупљеним подацима из ставки евиденције догађаја и дневника надзора у сваком информационом систему у организацији, менаџери могу да користе податке како би по потреби преусмерили ресурсе ради побољшања токова посла и производње.

Како се тражење процеса и аутоматизација са ниским кодирањем међусобно допуњују?

Тражење процеса може да омогући организацијама да дају приоритет задацима који могу да се пребаце на модел развоја са ниским кодирањем без стварања заостатка при обављању задатака. Такође може да помогне предузећима да организују процесе које је могуће обављати применом развоја са ниским кодирањем и оне које би требало обављати са пројектантом.