Power Automate цене

Планови претплате

Најбоље за предузећа која желе предвидљиво лиценцирање уз планове по кориснику или планове по току

Лиценца по кориснику

План по кориснику

15 $

по кориснику месечно

Омогућите појединцима да аутоматизују апликације у облаку, услуге и податке помоћу аутоматизације дигиталних процеса (DPA). Овај план омогућава људима да креирају и покрену неограничен број токова.

Садржи следеће функције:

 • Токови у облаку (DPA)

Лиценца по кориснику

План по кориснику уз надгледани RPA

40 $

по кориснику месечно

Омогућите исте могућности које има и основни план уз могућност да аутоматизујете наслеђене апликације на рачунару користећи роботска аутоматизација процеса (RPA) у надгледаном режиму.

Садржи следеће функције:

 • Токови у облаку (DPA)
 • Токови за радну површину (RPA) у надгледаном режиму
 • 5000 кредита месечно за AI Builder

Лиценца по току

План по току

100 $

по току/месечно, минимално 5 токова1, 2

Омогућите неограниченом броју људи у организацији да покрећу аутоматизацију дигиталних процеса (DPA) у истом току.

Садржи следеће функције:

 • Токови у облаку (DPA)

Планови плаћања по утрошку

Најбоље за предузећа која желе флексибилност утолико што плаћају само када особа покрене ток повезан са премијум конектори3

Лиценца по извршавању тока

 

0,60 $

по извршавању тока4

Платите за свако покретање тока у облаку

Садржи следеће функције:

 • Токови у облаку (DPA)

Лиценца по извршавању тока

 

0,60 $

по извршавању тока4

Платите за свако покретање тока за радну површину (надгледани режим)

Садржи следеће функције:

 • Токови за радну површину (RPA) у надгледаном режиму

Лиценца по извршавању тока

 

3 $

по извршавању тока4

Платите за свако покретање тока за радну површину (ненадгледани режим)

Садржи следеће функције:

 • Токови за радну површину (RPA) у ненадгледаном режиму

Приказане цене служе само у маркетиншке сврхе и не морају да одражавају стварну цену из ценовника због разлика у валутама, земљама, регионима и организацијама. Стварну цену ћете видети приликом плаћања.

1 Минимални захтев за куповину је пет токова.

2 Захтева приступ Microsoft 365 центру администрације са улога глобалног администратора или администратора за наплату.

3 Извршавања тока се фактуришу месечно и наплаћују се Azure претплати. Сазнајте како се мере извршавања токова.

4 Захтева претплату на Azure.

Започните рад са услугом Power Automate

Истражите планове претплате

Истражите планове претплате
План по кориснику
$15 по кориснику месечно
План по кориснику уз надгледани RPA
$40.00 по кориснику месечно
План по току
Почев од $100.00 месечно
Истраживање процеса и задатака
Визуелизујте и анализирајте процесе са услугом Process Advisor5

Укључено у план по кориснику

Укључено у план по кориснику уз RPA са надзором

--

Аутоматизација на рачунару и у облаку6
Покретање токова у облаку5

Укључено у план по кориснику

Укључено у план по кориснику уз RPA са надзором

Укључено у план по току

Покретање токова пословног процеса5

Укључено у план по кориснику

Укључено у план по кориснику уз RPA са надзором

Укључено у план по току

Покретање токова за радну површину у надгледаном режиму7

--

Укључено у план по кориснику уз RPA са надзором

--

Покретање токова за радну површину у ненадгледаном режиму7

--

(по роботу)8 (по роботу)8
Користите вештачку интелигенцију за токове помоћу алатке AI Builder9
5000 кредита за услуге месечно
Повезивање података, складиштење и управљање
Повезивање са подацима Употреба унапред направљених конектора
Употреба прилагођених и локалних конектора
Складиштење података и управљање њима Креирање прилагођених ентитета и приступ њима
Употреба услуге Microsoft Dataverse (раније Common Data Service) капацитет за базе података од 250 MB10 капацитет за базе података од 250 MB10 капацитет за базе података од 250 MB10, 11
капацитет за датотеке од 2 GB10 капацитет за датотеке од 2 GB10 капацитет за датотеке од 2 GB10, 11
Истражите планове претплате
План по кориснику
$15 по кориснику месечно
План по кориснику уз надгледани RPA
$40.00 по кориснику месечно
План по току
Почев од $100.00 месечно
Истраживање процеса и задатака
Визуелизујте и анализирајте процесе са услугом Process Advisor5

Укључено у план по кориснику

Укључено у план по кориснику уз RPA са надзором

--

Аутоматизација на рачунару и у облаку6
Покретање токова у облаку5

Укључено у план по кориснику

Укључено у план по кориснику уз RPA са надзором

Укључено у план по току

Покретање токова пословног процеса5

Укључено у план по кориснику

Укључено у план по кориснику уз RPA са надзором

Укључено у план по току

Покретање токова за радну површину у надгледаном режиму7

--

Укључено у план по кориснику уз RPA са надзором

--

Покретање токова за радну површину у ненадгледаном режиму7

--

(по роботу)8 (по роботу)8
Користите вештачку интелигенцију за токове помоћу алатке AI Builder9
5000 кредита за услуге месечно
Повезивање података, складиштење и управљање
Повезивање са подацима Употреба унапред направљених конектора
Употреба прилагођених и локалних конектора
Складиштење података и управљање њима
Креирање прилагођених ентитета и приступ њима
Употреба услуге Microsoft Dataverse (раније Common Data Service)
капацитет за базе података од 250 MB10 капацитет за базе података од 250 MB10 капацитет за базе података од 250 MB10, 11
капацитет за датотеке од 2 GB10 капацитет за датотеке од 2 GB10 капацитет за датотеке од 2 GB10, 11
Истражите планове претплате
План по кориснику
$15 по кориснику месечно
План по кориснику уз надгледани RPA
$40.00 по кориснику месечно
План по току
Почев од $100.00 месечно
Истраживање процеса и задатака
Визуелизујте и анализирајте процесе са услугом Process Advisor5

Укључено у план по кориснику

Укључено у план по кориснику уз RPA са надзором

--

Аутоматизација на рачунару и у облаку6
Покретање токова у облаку5

Укључено у план по кориснику

Укључено у план по кориснику уз RPA са надзором

Укључено у план по току

Покретање токова пословног процеса5

Укључено у план по кориснику

Укључено у план по кориснику уз RPA са надзором

Укључено у план по току

Покретање токова за радну површину у надгледаном режиму7

--

Укључено у план по кориснику уз RPA са надзором

--

Покретање токова за радну површину у ненадгледаном режиму7

--

(по роботу)8 (по роботу)8
Користите вештачку интелигенцију за токове помоћу алатке AI Builder9
5000 кредита за услуге месечно
Повезивање података, складиштење и управљање
Повезивање са подацима
Употреба унапред направљених конектора
Употреба прилагођених и локалних конектора
Складиштење података и управљање њима
Креирање прилагођених ентитета и приступ њима
Употреба услуге Microsoft Dataverse (раније Common Data Service)
капацитет за базе података од 250 MB10 капацитет за базе података од 250 MB10 капацитет за базе података од 250 MB10, 11
капацитет за датотеке од 2 GB10 капацитет за датотеке од 2 GB10 капацитет за датотеке од 2 GB10, 11

Истражите планове плаћања по утрошку

Истражите планове плаћања по утрошку
По покретању тока у облаку или тока за радну површину
(у надгледаном режиму)
По току за радну површину
извршавања (у ненадгледаном режиму)
Аутоматизација на рачунару и у облаку6
Покретање токова у облаку5

Укључено у покретање надгледаног режима тока у облаку или тока за радну површину

--

Покретање токова пословног процеса5

Укључено у покретање надгледаног режима тока у облаку или тока за радну површину

--

Покретање токова за радну површину у надгледаном режиму7

Укључено у покретање надгледаног режима тока у облаку или тока за радну површину

--

Покретање токова за радну површину у ненадгледаном режиму7

--

Укључено у покретање ненадгледаног режима тока у облаку или тока за радну површину

Користите вештачку интелигенцију за токове помоћу алатке AI Builder9

--

--

Повезивање података, складиштење и управљање
Повезивање са подацима Употреба унапред направљених конектора
Складиштење података и управљање њима Креирање прилагођених ентитета и приступ њима
Употреба услуге Microsoft Dataverse (раније Common Data Service) Капацитет базе података од 1 GB10(по окружењу са омогућеним планом плаћања по утрошку)
Истражите планове плаћања по утрошку
По покретању тока у облаку или тока за радну површину
(у надгледаном режиму)
По току за радну површину
извршавања (у ненадгледаном режиму)
Аутоматизација на рачунару и у облаку6
Покретање токова у облаку5

Укључено у покретање надгледаног режима тока у облаку или тока за радну површину

--

Покретање токова пословног процеса5

Укључено у покретање надгледаног режима тока у облаку или тока за радну површину

--

Покретање токова за радну површину у надгледаном режиму7

Укључено у покретање надгледаног режима тока у облаку или тока за радну површину

--

Покретање токова за радну површину у ненадгледаном режиму7

--

Укључено у покретање ненадгледаног режима тока у облаку или тока за радну површину

Користите вештачку интелигенцију за токове помоћу алатке AI Builder9

--

--

Повезивање података, складиштење и управљање
Повезивање са подацима
Употреба унапред направљених конектора
Складиштење података и управљање њима
Креирање прилагођених ентитета и приступ њима
Употреба услуге Microsoft Dataverse (раније Common Data Service)
Капацитет базе података од 1 GB10(по окружењу са омогућеним планом плаћања по утрошку)
Истражите планове плаћања по утрошку
По покретању тока у облаку или тока за радну површину
(у надгледаном режиму)
По току за радну површину
извршавања (у ненадгледаном режиму)
Аутоматизација на рачунару и у облаку6
Покретање токова у облаку5

Укључено у покретање надгледаног режима тока у облаку или тока за радну површину

--

Покретање токова пословног процеса5

Укључено у покретање надгледаног режима тока у облаку или тока за радну површину

--

Покретање токова за радну површину у надгледаном режиму7

Укључено у покретање надгледаног режима тока у облаку или тока за радну површину

--

Покретање токова за радну површину у ненадгледаном режиму7

--

Укључено у покретање ненадгледаног режима тока у облаку или тока за радну површину

Користите вештачку интелигенцију за токове помоћу алатке AI Builder9

--

--

Повезивање података, складиштење и управљање
Повезивање са подацима
Употреба унапред направљених конектора
Складиштење података и управљање њима
Креирање прилагођених ентитета и приступ њима
Употреба услуге Microsoft Dataverse (раније Common Data Service)
Капацитет базе података од 1 GB10(по окружењу са омогућеним планом плаћања по утрошку)

5 Уз ограничења услуге. Сазнајте више о захтевима за Power Platform и другим ограничења.

6 Дефиниције сваког типа тока потражите на документацији.

7 Обухваћени су креирање токова за радну површину, као и оркестрација робота и управљање њима.

8 Истовремене инстанце појединачног процеса захтевају додатног ненадгледаног робота за сваку инстанцу. Више ненадгледаних RPA додатака може бити примењено на квалификовану основну лиценцу. Преузмите водич за лиценцирање за додатне информације.

9 Капацитет AI Builder кредита за услуге одређује се на нивоу закупца. Купите додатни капацитет од 1 милиона кредита за услуге по цени од 500 USD месечно. Прочитајте Најчешћа питања или преузмите водич за лиценцирање да бисте пронашли додатне информације.

10 Права на капацитет за Dataverse базе података и датотеке одређују се на нивоу закупца.

11 Права на капацитет за Dataverse базе података и датотеке доступна су за сваки план по току и одражавају минималну куповину од пет токова. Преузмите водич за лиценцирање за додатне информације.

Истражите Power Automate додатке

AI Builder

500 $

по јединици месечно12,13

Укључите вештачку интелигенцију у токове помоћу прилагођених или унапред направљених модела.

 • Садржи следеће функције:
  • AI Builder
 • Доступно као додатак за:
  • Постојеће Power Automate, Power Apps или Dynamics 365 планове плаћене претплате

Ненадгледани RPA

150 $

по роботу месечно12

Додајте могућност да аутоматизујете наслеђене апликације на рачунару или у виртуелним машинама помоћу роботске аутоматизације процеса у ненадгледаном режиму.

 • Садржи следеће:
  • Токове за радну површину (RPA) у ненадгледаном режиму
  • 5000 AI Builder кредита за услуге месечно
 • Доступно као додатак за:
  • План по кориснику са надгледаним RPA или на план по току

12 Захтева приступ Microsoft 365 центру администрације помоћу улоге глобалног администратора или администратора за наплату.

13 Свака јединица AI Builder додатка представља пакет од 1 милиона кредита за услуге на нивоу закупца. Истражите AI Builder калкулатор да бисте проценили трошкове.

Имате питања о куповини или захтевима плана?

Ресурси и учење

Бесплатно испробајте Power Automate да бисте развили вештине

Прочитајте водич за лиценцирање

Погледајте одговоре на најчешћа питања о лиценцирању