Ženska dela na novih pristopih k rudarjenju postopkov

Kaj je Process Mining?

Rudarjenje postopkov je pristop, namenjen odkrivanju, spremljanju in izboljšanju postopkov z ekstrahiranjem prosto dostopnega znanja iz informacijskih sistemov.

To je postopek, ki izvleče podatke iz dnevnikov dogodkov in nadzornih sledi v vseh informacijskih sistemih v vaši organizaciji, kot so sistemi za načrtovanje virov podjetja (ERP) ali sistemi za upravljanje odnosov s strankami (CRM), ter poda jasno sliko o tem, kaj je dogaja v vašem podjetju.

Drugače povedano: rudarjenje postopkov je skoraj tako, kot da bi naredili rentgenski posnetek svojih poslovnih procesov, da bi dobili najbolj jasno in celovito predstavo o tem, kako dobro delujejo vaši poslovni postopki in katere je treba izboljšati, na primer problematična ozka grla ali druga področja vašega poslovanja, ki povzročajo velike zamike.

Rudarjenje postopkov poleg tega vodjem pomaga zagotoviti popolnoma objektiven na podatkih temelječ pristop k pomoči pri reševanju težav in usmerjanju sprejemanja odločitev na podlagi sprotnih podatkov.

Rudarjenje postopkov, rudarjenje podatkov in upravljanje poslovnih procesov – kakšna je razlika?

Ker se rudarjenje postopkov pogosto zamenjuje z rudarjenjem podatkov in upravljanjem poslovnih postopkov (BPM), bo koristno poznati razliko med temi tremi pojmi in kaj vsak od njih dejansko omogoča.

Zaradi jasnosti začnimo z rudarjenjem podatkov.

Rudarjenje podatkov je krovni izraz za postopek analiziranja velikih količin podatkov za iskanje vzorcev, odkrivanje trendov in pridobivanje vpogledov za prihodnjo uporabo. V nasprotju s tem je rudarjenje postopkov preprosto oblika rudarjenja podatkov, ki se uporablja posebej za iskanje vzorcev v postopkih organizacije.

Pri rudarjenju postopkov je cilj najti podatke o poslovnih postopkih, da bi ugotovili, primerjali ali izboljšali določen poslovni postopek, medtem ko rudarjenje podatkov vključuje veliko širši nabor podatkov za izvedbo stvari, ki vključujejo napovedovanje vedenja strank, preučevanje izgube strank, odkrivanje goljufij. in iskanje drugih koristnih osebnih podatkov o strankah.

Z drugimi besedami: rudarjenje postopkov je interni postopek, ki izboljšuje poslovanje od znotraj, medtem ko je rudarjenje podatkov širši splošni izraz, ki se uporablja za analiziranje vseh naborov podatkov, vendar lahko vključuje tudi izboljšanje zunanjih priložnosti zunaj podjetja, kot je izboljšanje prodaje ali potencialnih strank.

Upravljanje poslovnih postopkov (BPM) se na drugi strani nanaša na človeška prizadevanja vaše organizacije za analiziranje, pospešitev in optimiziranje postopkov.

Pri upravljanju poslovnih postopkov se ti običajno ročno beležijo v sistemu programske opreme za sledenje prek razgovorov, delavnic in vprašalnikov. Podatki iz upravljanja poslovnih postopkov so običajno veliko bolj kvalitativni, saj jih vnesejo dejanski ljudje, vendar rudarjenje postopkov zagotavlja veliko bolj kvantitativen pristop k tem istim podatkom.

Drugače rečeno: upravljanje poslovnih postopkov je operativni človeški pogled na poslovne postopke, medtem ko rudarjenje postopkov razkrije, kakšen je dejanski postopek, na podlagi objektivnih podatkov.

Drug način razumevanja razlike med obema je tak: upravljanje poslovnih postopkov je tisto, kar podjetja menijo, da so, medtem ko jim rudarjenje postopkov pomaga odkriti, kdo in kaj pravzaprav so z objektivnega stališča.

Če želite več informacij o upravljanju poslovnih procesov, preberite »Kaj je upravljanje poslovnih postopkov?«

Vrste modelov rudarjenja poslovnih postopkov

Rudarjenje postopkov je na voljo v treh glavnih oblikah: (1) odkrivanje, (2) skladnost in (3) izboljšanje.

 1. Odkrivanje: Najpogostejša vrsta rudarjenja postopkov je postopek odkrivanja. Postopek odkrivanja je uporaba podatkov iz dnevnika dogodkov za ustvarjanje postopkovnega modela brez zunanjega vpliva obstoječega postopkovnega modela. S postopkom odkrivanja ne bi nobeni podatki iz obstoječega postopkovnega modela vplivali na razvoj novega postopkovnega modela.
 2. Skladnost: Postopek preverjanja skladnosti preveri, ali se predvideni model postopka uporablja v dejanski praksi. Ta vrsta postopka ovrednoti opis postopka v obstoječem postopkovnem modelu na podlagi podatkov iz njegovega dnevnika dogodkov in poskuša ugotoviti morebitna odstopanja od načrtovanega postopkovnega modela.
 3. Izboljšanje: Postopek izboljšanja (imenovan tudi organizacijsko rudarjenje, rudarjenje uspešnosti ali razširitveni postopek) vključuje izboljšanje obstoječega postopkovnega modela na podlagi podatkov iz postopka preverjanja skladnosti. Postopek izboljšanja lahko na primer uporabi podatke iz postopka preverjanja skladnosti za izboljšanje ozkega grla ali morebitne neproduktivne različice, ki jo odkrije.

Zakaj je rudarjenje postopkov pomembno?

Rudarjenje postopkov ima številne prednosti, ki so lahko uporabne številnim panogam – od svojih korenin v akademskih krogih do širnih globin poslovnega sveta.

Samo v zadnjem desetletju je rudarjenje postopkov postalo ena najdragocenejših in najpomembnejših novih tehnologij, ki jih podjetja uporabljajo ne le za izboljšanje svojih poslovnih postopkov, temveč tudi za uspešnost v naslednjem desetletju.

To je zato, ker rudarjenje postopkov pomeni veliko več kot izboljšanje vaše prodaje – podjetjem pomaga tudi zmanjšati stroške poslovanja, ki vplivajo na njihovo splošno donosnost naložbe (ROI), in sicer z opredelitvijo neučinkovitosti v njihovih poslovnih modelih, kar vodjem omogoča objektivno sprejemanje na podatkih utemeljenih odločitev glede pravilne dodelitve sredstev za boljše poteke dela.

Če želite več informacij o tem, kako lahko rudarjenje postopkov koristi vaši organizaciji, si oglejte to vodeno predstavitev o storitvi Microsoft Process Advisor v tej samovodeni predstavitvi.

Prednosti rudarjenja postopkov

Rudarjenje postopkov ima več prednosti za vsako panogo. Nekatere od teh so:

 • Objektivni vpogledi: Rudarjenje postopkov zagotavlja vpoglede, ki temeljijo na dejstvih in vašim vodjem na podlagi dejanskih podatkov pomagajo pri spremljanju sprememb, analiziranju in izboljšanju obstoječih poslovnih postopkov.
 • Ceneje, hitreje in natančneje: V nasprotju z ročnimi postopki, ki jih pogosto vidimo pri upravljanju poslovnih postopkov, rudarjenje postopkov zagotavlja natančnejše informacije veliko hitreje in ceneje kot delavnice o preslikavi postopkov in drugi postopki ročnega vnosa.
 • Deluje z obstoječimi sistemi: Rudarjenje postopkov lahko deluje z vašimi obstoječimi sistemi programske opreme in vam pomaga razširiti obstoječe tehnološke naložbe, ne da bi morali vlagati v nove tehnologije programske opreme.

Če želite več informacij o tem, kako lahko rudarjenje postopkov in robotska avtomatizacija postopkov (RPA) povečata delovno storilnost, natančnost, hitrost in skladnost, preberite »Kaj morate vedeti o prednostih RPA«.

Kako rudarjenje postopkov deluje z gibanjem za razvijanje z malo programske kode

Ker si večina podjetij še naprej prizadeva za hitrejšo proizvodnjo dela, začenjajo prehajati na modele razvoja z malo programske kode, ki se manj zanašajo na projekte z veliko programske kode in ekipo razvijalcev.

Rudarjenje postopkov je postopek, ki lahko pomaga določiti, kateri poslovni postopki lahko najbolje delujejo z modelom razvoja z malo programske kode.

Toda najprej si poglejmo, kaj je razvijanje z malo programske kode? To je alternativni pristop k razvoju programske opreme, ki zahteva minimalno strokovno poznavanje oziroma znanje o programiranju.

Drugače rečeno: razvijalci in tisti, ki to niso, lahko preprosto in hitro izdelajo nove aplikacije in izdelke z uporabo vnaprej nastavljenih modulov, predlog, funkcionalnosti »povleci in spusti« ter avtomatiziranih postopkov.

To oddelkom z razvijalci in tistimi, ki to niso, omogoča izjemno hitro izdelavo spletnih mest, aplikacij in drugih digitalnih izdelkov.

Ko organizacije uporabljajo rudarjenje postopkov, lahko najprej določijo, katere postopke je mogoče hitreje razviti v razvojnem modelu z malo programske kode, preden se celotno podjetje preoblikuje za ta razvojni model, ali si pomagajo pri ugotavljanju, katerim postopkom je treba dati prednost v postopkih z veliko programiranja z razvijalci.

Drugače rečeno: rudarjenje postopkov pomaga poskrbeti, da stvari tečejo gladko, hkrati pa omogoča prehod na razvojni model z malo programske kode brez ustvarjanja nepotrebnih zaostankov pri delu.

Objektivni podatki iz rudarjenja postopkov bodo vašim vodjem zagotovili tudi natančen zemljevid tega, kako celovito preoblikovati vsak postopek poteka dela za nemoten in brezhiben prehod na model razvijanja z malo programske kode.

Če želite več informacij o razvijanju z malo programske kode, preberite »Kaj je platforma za razvijanje z malo programske kode?«

Kako programska oprema za rudarjenje postopkov izboljša poteke dela: primeri in načini uporabe

Orodja in pristope za rudarjenja postopkov je mogoče uporabiti za izboljšanje potekov dela postopkov za veliko različnih panog.

Ker rudarjenje postopkov izpostavlja in količinsko opredeljuje neučinkovitosti v poslovanju, so številne panoge začele uporabljati orodja za rudarjenje postopkov za ugotavljanje, kako izboljšati vse postopke v svojih organizacijah.

Nekaj primerov uporabe v različnih panogah:

 • Proizvodnja: Rudarjenje postopkov lahko vodjem v predelovalni industriji pomaga pridobiti vpogled v proizvodne čase za določen izdelek in vire, kot so skladiščni prostor, stroji in delavci, prerazporediti, kot je potrebno za izboljšanje proizvodnje in izpolnjevanje povpraševanja.
 • Primer: Družba Coca-Cola Bottling Company United je naletela na težave z naročili svojih priljubljenih avtomatov za pijačo Freestyle. Uporaba robotske avtomatizacije postopkov (RPA) s storitvijo Microsoft Power Automate ji je pomagala bolje in hitreje izpolnjevati naročila, ne da bi morala zaposliti več zaposlenih s polnim delovnim časom.
 • Izobraževanje: Rudarjenje postopkov lahko spremlja in ocenjuje uspešnost in vedenje učencev, na primer, koliko časa vsak učenec porabi za ogled gradiva za razred. Učiteljem in skrbnikom lahko tudi pomaga ugotoviti, kateri procesi najbolje delujejo za vsak učni načrt.
 • Zdravstveno varstvo: Rudarjenje postopkov pomaga skrajšati čas obdelave zdravljenja za vsakega bolnika in celo pomaga zagotoviti priporočila za hitrejše okrevanje.
 • Javna dela: Rudarjenje postopkov lahko poenostavi postopek izdajanja računov za več zainteresiranih skupin pri projektih javnih del za podjetja v panogah, kot so gradbeništvo, čiščenje, okoljske agencije, IT in komunikacija.
 • Primer: Vodafone, ki je vodilno telekomunikacijsko podjetje v Evropi in Afriki, je svoje poslovne postopke optimiziralo tako, da je dostop do storitve Microsoft Power Platform omogočilo vsem zaposlenim in jim zagotovilo več kot 1000 rešitev za avtomatizacijo vsakodnevnih opravil.
 • Finance: Rudarjenje postopkov lahko pomaga izboljšati medorganizacijske postopke za finančne ustanove, na primer revizijo računov, povečanje dohodka in širjenje števila strank.
 • Primer: Illimity, ki je prva italijanska banka, ki deluje v oblaku, je rudarjenje postopkov in druge robotske avtomatizacije postopkov (RPA) uporabila za izboljšanje svojih postopkov obdelave vlog za posojila in odobritev za kreditojemalce.
 • E-trgovina: Rudarjenje postopkov lahko pomaga preučiti vedenje spletnih kupcev in priporočiti nove strategije za povečanje donosnosti naložb in prodaje za trgovce na področju e-trgovine ali kakršne koli druge izkušnje spletnega nakupovanja.
 • Razvoj programske opreme: Rudarjenje postopkov lahko razvijalcem programske opreme in skrbnikom IT pomaga reorganizirati razvojne postopke v jasno dokumentiran vizualni zemljevid, tako da lahko spremljajo svoje postopke in se prepričajo, da njihov razvoj poteka po pričakovanju.

Digitalne preobrazbe z rudarjenjem postopkov

Ker morajo organizacije po vsem svetu slediti digitalnim preobrazbam, do katerih prihaja vsako leto, mnoge nujno potrebujejo celovito spremljanje sprememb v svojih poslovnih postopkih.

Organizacija lahko z rudarjenjem postopkov izboljša vsak vidik svojih poslovnih postopkov in pridobi vpogled v to, kako dejansko posluje v primerjavi s tem, kako meni, da posluje, z jasnim vizualnim zemljevidom, ki ga zagotavljajo orodja za rudarjenje postopkov.

Rudarjenje postopkov je stalen postopek, ki lahko vaši organizaciji zagotovi avtomatizirano preslikavo postopkov, postopke odkrivanja in podatkovno analitiko za izboljšanje slehernega postopka v podjetju, da bo še naprej poslovalo in ustvarjalo z načrtovanimi rezultati.

Ko vsak postopek v organizaciji stalno deluje z optimalno učinkovitostjo, imate možnost hitrega in učinkovitega spreminjanja in prilagajanja novim tehnologijam, ne da bi ovirali proizvodnjo ali zmanjšali donosnost naložb. Prav tako organizaciji pušča prostor za nove inovacije in krepitev odnosov s strankami.

Če želite več informacij o rudarjenju postopkov in orodjih za robotsko avtomatizacijo postopkov (RPA), preberite zakaj podjetja s pridom uvajajo orodja RPA in sami raziščite, kako lahko Microsoft Power Automate pomaga izboljšati vaše poslovne postopke.

Pogosta vprašanja

Kaj je rudarjenje postopkov?

Rudarjenje postopkov je pristop, zasnovan za odkrivanje, spremljanje in izboljšanje postopkov z izvlečenjem prosto dostopnega znanja iz informacijskih sistemov. To je postopek, ki izvleče informacije iz dnevnikov dogodkov in nadzornih sledi v vseh informacijskih sistemih v organizaciji, da razkrije jasno sliko o tem, kaj se dogaja v podjetju. Ustvari jasen vizualni zemljevid, ki razkrije in kvantificira neučinkovitosti v poslovanju, kot so ozka grla, neproduktivne različice, odstopanja od načrtovane zasnove in ponovljeno delo.

Katere vrste rudarjenja postopkov obstajajo?

Rudarjenje postopkov je na voljo v treh glavnih oblikah: (1) odkrivanje, (2) skladnost in (3) izboljšanje. Postopek odkrivanja raziskuje nove načine izvajanja postopkov brez zunanjega vpliva obstoječega postopkovnega modela. Preverjanje skladnosti preskuša, ali postopek deluje, kot je predvideno. Izboljšanje pa izboljša obstoječi postopek, ki ga je postopek preverjanja skladnosti izpostavil kot problematičnega.

Zakaj uporabiti rudarjenje postopkov?

Rudarjenje postopkov organizacijam pomaga odkriti neučinkovitosti v poslovanju, ki vplivajo na celotno proizvodnjo, kot so ozka grla, neproduktivne različice, odstopanja od predvidene zasnove in ponovljeno delo. Te ugotovitve podjetjem pogosto pomagajo reorganizirati delovne postopke, da pravilno razporedijo vire za boljše poteke dela, ki temeljijo na objektivnih podatkih.

Kakšno vlogo ima lahko rudarjenje postopkov na poti digitalne preobrazbe organizacije?

Rudarjenje postopkov organizacijam pomaga ugotoviti, kateri postopki pomagajo ali škodujejo njihovim splošnim potekom dela. Z jasnim vizualnim zemljevidom, ki temelji na zbranih podatkih iz vnosov v dnevnik dogodkov in sledi nadzora v vseh informacijskih sistemih v organizaciji, lahko vodje uporabijo podatke za prerazporeditev virov, kjer je potrebno za izboljšanje potekov dela in proizvodnje.

Kako se dopolnjujeta rudarjenje postopkov in avtomatizacija z malo programske kode?

Rudarjenje postopkov lahko organizacijam pomaga prioritizirati, katera opravila lahko preidejo na model razvoja z malo programske kode, ne da bi pri tem ustvarili zaostala opravila. Podjetjem lahko tudi pomaga organizirati, katere postopke je mogoče izvesti v okolju razvijanja z malo programske kode in katere z razvijalcem.